با تیم ما آشنا شوید

تیم ما 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی سوالات شماست .

این است تیم ما

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از برنطین بخرید! جدیدترین انواع بوازم خرازی و گلدوزی، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم التحریر، لوازم خانگی ، پارچه پیراهنی و شلواری ساتن و…

سهراب زاده

سهراب زاده

مدیر کل

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از برنطین بخرید! جدیدترین انواع بوازم خرازی و گلدوزی، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم التحریر، لوازم خانگی ، پارچه پیراهنی و شلواری ساتن و…

سهراب زاده

سهرب زاده

مدیر

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از برنطین بخرید! جدیدترین انواع بوازم خرازی و گلدوزی، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم التحریر، لوازم خانگی ، پارچه پیراهنی و شلواری ساتن و…

سهراب زاده

صادق

برنامه کار

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از برنطین بخرید! جدیدترین انواع بوازم خرازی و گلدوزی، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم التحریر، لوازم خانگی ، پارچه پیراهنی و شلواری ساتن و…

کاترین

طراح

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از برنطین بخرید! جدیدترین انواع بوازم خرازی و گلدوزی، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم التحریر، لوازم خانگی ، پارچه پیراهنی و شلواری ساتن و…

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست